Glo Hyper +'ın çalışma prensipleri nelerdir?

Cihaz nuo sticks'in içine yerleştirildiği bir ısıtma haznesine sahiptir. Çalıştırıldığında ısıtma haznesi aktif olur ve tütün çubuğunu boost modunda 270°C’ye kadar ısıtır. Kullanıcı nuo sticks'in dışarıda kalan kısmından nefes çektiğinde ısıtılan tütünün buharını içine çeker.